عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه      

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پی­بردن به قاعده و نظم میان پدیده­ها و رویدادها با بهره گیری از روش­های مطلوب و علمی امکان­پذیر می­باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پس هنگامی می­توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف­ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق­تر، سریع تر و ارزان­تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ­هایی برای پرسش یا پرسش­های پژوهش مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی،1378).

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به منظورآگاهی از دشواری‌ها دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرهای قابل ملاحظه‌ای پیداکرده اند. این روندها وحرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری شو‌د. ازجمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدف آن حقیقت ‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب میباشد و انتخاب روش پژوهش مناسب با هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق وآسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد.

برای پاسخ‌گویی به سؤال مورد نظر پژوهش، در این فصل آغاز به اظهار فرضیه­ها می­پردازد، سپس مدل و متغیرهای پژوهش، نوع و روش شناسی پژوهش، تعیین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، روش جمع آوری داده‌ها اظهار می گردد و در پایان به نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد بهره گیری تصریح خواهد گردید.

3-2- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه­ های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اول: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

فرضیه دوم: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن  سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید