عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مربوط بودن اطلاعات مالی بدین معنی می باشد که اطلاعات مورد نظر بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا تأیید یا تصحیح ارزیابی­های گذشته آن­ها مؤثر واقع گردد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386 ). شرکت کنندگان در بازار سرمایه به دنبال اطلاعات با کیفیت بالا هستند تا بدین طریق عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و مدیران را کاهش دهند (کوتاری،2000). یکی از پیش نیازهای اساسی و تأثیرگذار بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، کیفیت و سطح افشای به کار رفته در تهیه آن اطلاعات می باشد (هلستورم، 2006). نتایج پژوهش فرانسیس و همکاران (2008) این ادعای پژوهش بارث و همکاران (2001) را که اطلاعات حسابداری با کیفیت­تر منجر به مدیریت سود کمتر، شناسایی به موقع­تر زیان و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم را افزایش می­دهد را تأیید می­کند. با در نظر داشتن اینکه افشا یکی از مهمترین موارد تأثیرگذار بر کیفیت اطلاعات حسابداری بوده و بر اساس این فرض که تأکید فزاینده بر نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران می­تواند مربوط بودن اطلاعات حسابداری را افزایش دهد (جرد و همکاران،2005)، انتظار بر این می باشد که مربوط بودن سود هرسهم و ارزش دفتری هر سهم، همراه با افزایش سطح افشای اختیاری، افزایش یابد.

به پشتوانه مبانی نظری و ادبیات پژوهش فرضیه های زیر مطرح می­گردد:

فرضیه اول: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

فرضیه دوم: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید