تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۲. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت

مانند عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکتها می توان به ویژگیهای خاص شرکت نظیر  نقدینگی، سودآوری، ریسک تجاری، اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت سرمایه گذاری سودآور و ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مدیران غیرموظف هیات مدیره تصریح نمود(فروغی و اولاد حسین 1389: 46).

نقدینگی: نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت­ها سبب محدود کردن مدیرنا در توزیع سود می­گردد چراکه  سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد می باشد از این رو وضعیت نقدینگی شرکت، تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می­دهد

سودآوری: به عنوان توانایی شرکت برای ایجاد سود تعریف می گردد و به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر خط مشی تقسیم سود در نظر گرفته می­گردد واین به این دلیل می باشد که شرکتهای سود آور تمایل به پرداخت سود بیشتری دارند. همچنین بر اساس تئوری پیام رسانی شرکتهای سودآور با پرداخت سود تقسیمی بیانگر این مطلب هستند که  عملکرد مالی آنها خوب می باشد.

اندازه شرکت: بر این اساس که شرکت-های بزرگ  نسبت به شرکتهای کوچک دسترسی راحت تری به بازار سرمایه دارند و قادر به پرداخت سود بیشتری هستند.

اهرم مالی:شرکتهایی که نسبت بدهی زیادی به حقوق صاحبان سهام دارند برای تأمین وجوه مورد نیاز به مقصود پرداخت بهره و اصل بدهی در سررسید، ممکن می باشد درصد بیشتری از سود را در شرکت حفظ کند یا بر مبنای قراردادهای بدهی مکلف به عدم توزیع درصدی از سود شده باشد.از سوی دیگر با افزایش درجه اهرم ( نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام )ریسک مالی شرکتها افزایش می یابد و در راستای کاهش این ریسک شرکت­ها مجبور به کاهش درصد توزیع سود می­شوند

فرصت های سرمایه گذاری سودآور: یکی دیگر از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود فرصت های سرمایه گذاری سود آور می باشد به این ترتیب که  بسیاری از شرکت ها زمانی تصیم به پرداخت سود می گیرند که وجوه نقد مازاد بر سرمایه گذاریهای مورد انتظار داشته باشند. در واقع شرکتها آغاز وجوه مورد نیاز را از محل سود انباشته برای پروژه­های بلندمدت خود مشخص، و سپس وجوه مازاد را بین سهامداران توزع می­کنند. از این رو شرکت هایی که از فرصت های سرمایه گذاری سودآور و جایگاه رشد بیشتری برخوردارند در راستای رشد آینده درصد کمتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می­کنند.

مدیران غیرموظف هیات مدیره

بین اعضای غیرموظف هیات مدیره و خط­مشی تقسیم سود ارتباط هست. بر این اساس که از مدیران غیرموظف در هیات مدیره به عنوان یک مکانیزم­ اثربخش برای کاهش تعارضات نمایندگی در شرکت به کار گرفته می گردد در نتیجه اگر مدیران دارای ترجیحات و اولویتهایی باشند که مطابق با اولویتهای سهامداران باشد تصمیمات آنها برای مالکان شرکت هزینه کمتری را  در بر خواهد داشت. از این رو چنین استدلال می­گردد که شرکتهایی که مدیران غیرموظف دارند سود کمتری پرداخت می­کنند که این شواهد مطابق با فرضیه جایگزینی می­باشد یعنی طبق فرضیه جایگزینی شرکتهای با مکانیزم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند و نیاز به ایجاد شهرت و اعتبار دارند این نیاز خود را طریق پرداخت سود تقسیمی تامین می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری