عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۴.  مفهوم مدیریت سود

یکی از مهمترین ویژگی ذاتی هر بشر میل به منفعت می باشد که به واسطه این میل انگیزه­ای در بشر ایجاد می­گردد که بنحوی اقدام نمایدکه باعث حداکثر شدن آن گردد. البته بایستی توجه داشت که این ویژگی ذاتی در انسانهای مختلف متفاوت می باشد به این نحو که میل منفعت طلبی گاهاً در بعضی افراد فقط نسبت به خود شخص می باشد و گاهی نیز این میل علاوه بر خود شخص نسبت به دیگران نیز هست. همچنین بایستی در نظر داشت که چشم انداز و افق فکری افراد نسبت به اندازه و مدت زمان دستیابی به آن نیز متفاوت می باشد به این نحو که بعضی افراد دارای نظری هستند که منفعت را در حال حاضر و یا به نوعی منفعت آتی را در دوره­های آتی نزدیک جستجو می نماید و بالعکس افرادی وجود دارند که دارای نظری بلند مدت بوده، یعنی این افراد منفعت را در بلند مدت و در آتی جستجو می نمایند.

مدیران شرکتها نیز از این ویژگی ذاتی انسانی بدور نیستند لذا میل به منفعت طلبی در آنها باعث می­گردد عملکرد خود را به نحوی انجام دهند که بهترین عملکرد ممکنه از عملکرد شرکت(عملکرد خود)را به بهره گیری­کنندگان از طریق صورتهای مالی ارائه نمایند. زیرا که این موضوع باعث می­گردد اولاً سهامداران به عنوان مالکین نظر مساعدتری را نسبت به وظیفه مباشرت مدیران خواهند داشت و این مسئله می­تواند موجبات افزایش منفعت را برای مدیران به همراه داشته باشد. ثانیاً دیگر بهره گیری­کنندگان اعم از؛ فروشندگان کالا و خدمات، وام دهندگان و اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری­کنندگانی که به گونه غیر مستقیم در ایجاد عملکرد مناسب برای مدیران در ارتباط هستند می­توانند اعتماد بیشتری را نسبت به انجام معاملات و یا اعطای اعتبار به شرکت را داشته باشند و به این نحو باعث فراهم آوردن ابزار لازمه مدیریت در بهبود عملکرد شرکت شوند.

از نظر واقعی رسیدن به عملکرد مناسب برای همه مدیران قابل دسترس نیست از این رو مدیران جهت دستیابی به ارائه یک گزارش مناسب از عملکرد مالی شرکت دست به اقداماتی می­زنند یعنی مدیران از طریق اعمال نظرها و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می­توانند محتوی گزارشهای مالی را به نحوی تغییر دهند که برای بهره گیری­کنندگان به گونه­ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصاً در ارتباط با سود شرکت که مورد توجه و علاقه بسیاری از بهره گیری­کنندگان از صورت های مالی می باشد رخ می دهد[1].

در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود[2] می گویند. در متون تحقیقی این واژه به صورت زیر تعریف شده می باشد؛

طبق تعریف(هیلی و واهلن  1999: 368) مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات به صورتی وارد نمایند که باعث تغییر در محتوای گزارشهای مالی شده و به موجب آن بتوانند بعضی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده­اند تأثیر بگذارند.

مدیریت سود، عبارت می باشد از”دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی، با قصد به دست آوردن بعضی از منافع شخصی[3]“(مُوهِرِل[4] و همکاران 2005: 14″به نقل از اسکیپر 1989: [5]92 “).

مدیریت سود عبارت می باشد از مجموعه­ای از تصمیمات آگاهانه مدیریتی که باعث گزارشگری ناصحیح کوتاه مدت و حداکثر­سازی ارزش درآمدها می­گردد (رُونِن و یاری[6] 2008: 27).

همچنین طبق تعریف(اسکات 2012: 423)”مدیریت سود عبارت می باشد از انتخاب رویه­های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تأثیر گذاری بر درآمدها به مقصود بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می­گردد”.

اصول پذیرفته شده و مبنای تعهدی حسابداری به مدیران اجازه می­دهد که در گزارشگری مالی به مقصود انتقال اطلاعات ،تشخیص و قضاوت خود را اعمال کنند .اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات آنان درفرآیند  گزارشگری مالی ،به “مدیریت سود” شهرت یافته می باشد(اعتمادی و همکاران 1391: 102).

[1] البته بایستی در نظر داشت، تمامی معیارهای مالی یک شرکت بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم متاثر از مبلغ سود شرکت و یا اثرات ناشی از اقدامات خاص مدیریت در ارتباط با سود می باشد،که از این اقدامات می­توان به موضوع همچون مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ویا اعمال نظرات مدیریت تصریح نمود.

31 Earnings Management.

[3] Private gain.

[4] Moehrle.

[5] Schipper, K.1989. Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons (Vol. 3, No. 4): 91-102.

[6] Ronen & Yaari.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری