مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات، جهت فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می­باشد. در این راستا اطلاعات بایستی مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم­گیری اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم­گیری گردد. از سوی دیگر برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری گروه­های مزبور، هدف­های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می­کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب افشا و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد.

افشای اطلاعات فرآیند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی می باشد. شرکت­هایی که به گونه اختیاری اطلاعاتی را افشا می­کنند که به وسیله مراجع قانون گذار اجباری برای ارائه آن­ها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار کوشش می­کنند و از این رو به واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می­برند (مدهانی[1]،2009).

افشا به مفهوم انتشار اطلاعات می باشد، اما عکس العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که بایستی، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش­های مالی نیست، بلکه شرکت­ها معمولاً دسته­ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات بهره گیری کنندگان بالفعل و بالقوه افشا می­کنند. افشای اختیاری، نبود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه­گذاران و مدیران شرکت­ها و همچنین نبود تقارن اطلاعاتی میان گروه­های مختلف سرمایه گذاری را از طریق ایجاد توازن میان اندازه آگاهی، کاهش می­دهد. اندازه افشای اختیاری که عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد، وابسته به اندازه مفید بودن این اطلاعات می باشد که بر اساس چارچوب نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید هستند که مربوط، اتکاپذیر، مقایسه پذیر، به موقع و فهمیدنی باشند. اطلاعاتی مربوط می باشد که بر تصمیم های اقتصادی بهره گیری کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی­های گذشته آن­ها مؤثر واقع گردد.

پس کلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی بایستی به گونه­ای مناسب و کامل افشا شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردگمی جلوگیری به اقدام آورد.

[1]. Madhani

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید