تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۰.   سیاست تقسیم سود 

اینکه چه مقدار از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توضیع گردد و چه اندازه در شرکت باقی بماند یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی شرکته به شمار میآید، که درآن تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث می باشد(خدامی پور و همکاران  1392: 31)؛ از یک سو می­توان آن را به عنوان یک عامل اثرگذار بر سرمایه­گذاری­های پیش­رو شرکت دانست، زیرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می­گردد واز سوی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسم سود نقدی هستند ،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره بایستی بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سودآور سرمایه­گذاری تعادل مستقر کنند.که با در نظر داشتن این مفهومات می­توان سیاست تقسیم سود را  مجموعهای از  تصمیات شرکت جهت پردخت سود سهام به سرمایه­گذاران شرکت دانست (لی و لی  2013: 91) که این تصمیمات به گونه قابل ملاحظه ای تاثیر گذار به برنامه ها و سیاستهای آتی شرکتها می باشد.

. انواع سیاست های تقسیم سود

سیاست های مختلفی در مورد نحوه تقسیم سود مطرح می باشد که شرکتها هریک با در نظر داشتن اهداف و برنامه های آتی خود از آن بهره گیری می نمایندکه  تفاوت این سیاستها در ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سهامداران طی سال های مختلف می باشد که مانند این سیاستها می توان به موارد زیر تصریح نمود(بورس اوراق بهادار تهران 1389: 15

الف: سیاست تقسیم سود منظم[1]

در این روش شرکت از یک سیاست منسجم و منظم در پرداخت سود پیروی می کند و کوشش می کند با وجود نوسان سود طی سال های مختلف ، نظم در پرداخت سود سهام را حفظ نماید. همچنین شرکتهایی که چنین سیاستی را در پیش می گیرند برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولا در دوره هایی که درآد شرکت بالاست و از نقدینگی خوبی برخوردار می باشد با اندوخته کردن مبالغی از درآمد ، کسری وجوه خود در دوره های کمبود را جبران می کنند و با دلایلی زیرا افزایش وفاداری و اعتماد  سرمایه گذاران به شرکت، افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت در جهت تامین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه و … تصریح نمود که مانند  این روش ها  برای تقسیم سود منظم به تبیین زیر می باشد:

۱-روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم[2]

در این روش شرکت ها درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام پرداخت می کنند  به این معنی که در هر سال درصد ثابتی عایدات به عنوان سود سهام بین سهامداران توزیع می گردد و این  پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می یابد که به نوعی می توان ارتباط بین درآمد هر سهم و سود پرداختی با در نظر داشتن این سیاست را چنین ترسیم نمود.

۲-روش مبلغی ثابت[1][2]

بر اساس این سیاست، شرکت هر ساله مبلغ مشخصی را به عنوان سود سهام توزیع می نماید که توزیع این مقدار سود بدون در نظر داشتن نوسانت سود سالانه شرکت انجام می گیرد و حتی ممکن می باشد پرداخت سود در دوره های زیان نیز انجام گیرد البته بایستی در نظر داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که سود پرداختی برای تمام سال­های آینده بدون تغییر باقی می­ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می­یابد و انتظار می­رود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد پیدا نمود و همچنین اگر پیش­بینی گردد که این افزایش در درآمد موقتی می باشد، تغییری در سطح سود پرداختی به وجود نخواهد آمد.

۳روش حجم ریالی ثابت به علاوه یک مبلغ اضافه[3]

در این حالت،شرکت حداقل سود پرداختی پایه را تعیین می­کند و کوشش می­کند در هر شرایط اقتصادی و درآمدی،حداقل تعیین شده را پرداخت کند.در صورت بهبود وضعیت درآمدی هم شرکت مبلغ متغیری از سود را به عنوان مبلغی اضافی بین سهامداران خود توزیع می­کند.

[1] Constant Dividend Per Share , Stability Of dividend

[2] در این روش حتی اگر شرکت زیان داشته باشد مبلغ ثابتی بین سهامداران توزیع خواهد گردید.

[3] Regular Dividend Plus Extras

[1] Regularity Dividend Policy

[2] Constant Payout Ratio

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری