مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8- روش گردآوری داده‌ها

جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، آمار و اطلاعات لازم در دو بخش تهیه گردید.

1- اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری پژوهش و طراحی شاخص­های غیرمالی با بهره گیری از روش کتابخانه­ای و از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده­اند.

2- داده­های مورد نیاز پژوهش نیز با مراجعه به سایت رسمی بورس و همچنین بهره گیری از گزارش­های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گیری از نرم­افزار ره­آوردنوین جمع­آوری گردید. این داده­ها شامل:

الف. اطلاعات لازم جهت محاسبه و تعیین متغیرهای وابسته که از متن صورت­های مالی (ترازنامه و سود و زیان)، یادداشت­های پیوست و گزارش حسابرس مستقل استخراج و در نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ب. اطلاعات لازم جهت تعیین سطح افشای اختیاری اطلاعات با بهره گیری از گزارش­های هیأت­مدیره جمع­آوری گردیده می باشد.

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

هنگامی که توده‌ای از داده‌های کمی ‌برای پژوهش گرد‌آوری می گردد، آغاز سازماندهی و اختصار‌کردن آن‌ها به طریقی که به صورت معنی‌داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری می باشد. از این‌رو مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب‌کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی می باشد و سپس استخراج شناسه‌های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته داده‌ها و بهره گیری از تحلیل‌های پیشرفته‌تر نظیر رگرسیون و پیش‌بینی می‌باشد (شیولسون[1]،1383).

آمار توصیفی[2] ابزاری برای جمع‌آوری، سازماندهی، اختصار‌کردن و توصیف داده‌های کمی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها می باشد. اما محقق به گونه معمول کار خود را با توصیف داده‌ها پایان نمی‌دهد، بلکه کوشش می کند آن‌چه را که از مطالعه گروه نمونه به دست آورده می باشد به گروه‌های مشابه بزرگ‌تر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آن‌ها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می گردد آمار استنباطی[3]  گفته می گردد (شیولسون،1386).

3-9-1- تحلیل همبستگی

تحلیل همبستگی[4] ، ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می­توان درجه­ای را که یک متغیر به متغیر دیگری از نظر خطی مرتبط می باشد، اندازه­گیری نمود. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون بکار می­برند. همبستگی معیاری می باشد که برای تعیین اندازه ارتباط دو متغیر بهره گیری می­گردد. در تحلیل همبستگی دو معیار بکار می­رود که در پژوهش حاضر نیز در تجزیه و تحلیل فرضیه­ها در کنار تحلیل رگرسیون از آن­ها بهره گیری می­گردد (آذر، 1383، ص182).

[1]. Shavelson

[2]. Descriptive Statistics

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]. Inferential Statistics

[4]. Correlation Analysis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری