سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 غذا[1]

مردمان هر قومی برای زندگی و ادامه ی حیات به غذا احتیاج دارند. تعریف واژه ی غذا و یا به نوعی قوت بشر ها چیزی نیست که در این باب مورد نظر باشد؛ بلکه آن چیز که مورد نظر می باشد غذا  به عنوان تمام خوردنی ها می باشد. بشر ها بر اساس مفتضیات زمانی و مکانی خویش برای تهیه ی قوت روزانه ی خود دست به ابتکار و نوآوری می زدند. آن چنان که می بینیم مردم هر قومی در هر سرزمینی دارای تنوع غذایی بسیاری هستند. در گذشته بشر تنها به فکر سیر کردن خود بوده اند اما در حال حاضر این بحث جای خود را به خلاقیت در زمینه ی آشپزی داده می باشد. غذاها همواره بر اساس مواد اولیه ی در دسترس هر منطقه تهیه می شدند؛ از این جهت می باشد که در گذشته تفاوت غذایی در تمامی دنیا بسیار به چشم می خورده می باشد. اکنون نیز این موضوع لحاظ می گردد اما به دلیل ارتباطات سریع و آسان، مردم به غذاها با تنوع بیشتری دسترسی پیدا کرده اند. با وجود رستوران های زنجیره ای بزرگ، فست فود ها و آشپزخانه ها اغلب مردم دنیا به یک سری غذاهای روزمره و خاص دسترسی دارند. البته بایستی یادآور شویم که زندگی ماشینی امروز هم در این مسیر بی تاثیر نبوده می باشد.

آن چیز که اظهار گردید، جستاری کوتاه به مسیر نیاز و تهیه ی غذا بود. اما چیزی که مسلم می باشد آن می باشد که هر شخصی به دلیل حس کنجکاوی و لذت از غذا، دوست دارد که طعم غذاهای متنوعی را بچشد. در این بین که جنگ مدرنیته و سنت همچنان ادامه دارد، بعضی برنامه ریزان درصدد همسویی آن ها برآمده اند. از این رو شاهد به وجودآمدن رستوران های محلی در اقصا نقاط جهان هستیم که غذاهای محلی را به سبک و سیاق گذشته طبخ کرده و به دست مشتریان می رسانند. این امر سبب شده می باشد که هم سنت پخت غذاهای محلی و قومی حفظ گردد و هم درآمدی عاید افراد بومی گردد. البته این موضوع به اینجا ختم نمی گردد، به طوری که در جهان امروز غذا به عنوان یک صنعت پرفروش و الزامی مشغول به کار می باشد و در حوزه ی صنایع دیگر همچون گردشگری تأثیر به سزایی دارد و خود رشته ای جدید تحت عنوان گردشگری غذایی را به وجودآورده می باشد که در بخش بعد درمورد ی آن صحبت می کنیم.

 

2-4-3-3 پوشش[2]

تهیه و دوخت لباس در طول تاریخ و در بین اقوام و ملل مختلف، اهمیت ویژه ای داشته می باشد زیرا پوشاک همچون پرچم نماد فرهنگی یک کشور به شمار می رود .سرزمین پهناور ایران، مسکن و مأوای اقوام مختلف می باشد، یکی از وجوه فرق این اقوام از یکدیگر نوع لباس ایشان می باشد ( عمرانی، 1386:  119).

[1] Food

[2] Cover

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.