سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پرنده در دست

در مطالعه ای دیگر، گوردون تاثیر کاهش مفروضات خود را مورد مطالعه قرار داد و مدل خود را بر روی داده های تجربی با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی آزمون نمود. وی نتیجه گرفت که اگر r=k باشد و تمام فروض وی حفظ شده باشند، آن گاه سیاست تقسیم سود تأثیری بر قیمت ندارد و هنگامی که این فروض بیش تر با واقعیت تطبیق پیدا می کنند، سیاست تقسیم سود بر ارزش سهام، حتی اگر r=k باشد تأثیر می گذارد. وی با معرفی ریسک و عدم قطعیت، راهی در جهت مربوط بودن سیاست های تقسیم سود در دنیای واقعی گشوده می باشد.

گوردون اعتقاد دارد که ریسک و عدم قطعیت، با طولانی شدن دوره مورد مطالعه افزایش می یابد و سود سهام قطعیت کم تری می یابد. پس نرخ بازده مورد انتظار k))  نمی تواند ثابت فرض گردد بلکه با گذشت زمان k  سریع تر افزایش می یابد. به بیانی دیگر وی معتقد می باشد که سود سهام آینده بایستی با نرخ بالاتری نسبت به سود سهام جاری تنزیل گردد.

این مدل به پرنده در دست معروف می باشد و تصریح به یک ضرب المثل دارد که می گوید: یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده بر بالای درخت می باشد که در این جا حکایت از قطعیت بیش تر در دریافتی های جاری نسبت به دریافتی های آتی می کند [6].

2-4-2-3) مدل والتر

والتر استدلال می کند که سیاست تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش مؤسسه تأثیر می گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریک می باشد که ارتباط بین نرخ بازده داخلی مؤسسه r و هزینه سرمایه آن k را در تعیین سیاست تقسیم سود با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی ثروت سهامداران، نشان می دهد. مدل والتر بر فروض زیر مبتنی می باشد:

  1. تمام سودهای شرکت بین سهامداران تقسیم می گردد یا صرف سرمایه گذاری داخلی می گردد.
  2. تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از محل سود نگهداری شده در شرکت تأمین می گردد و در نتیجه بدهی جدید ایجاد نمی گردد.
  3. هزینه سرمایه(k) و نرخ بازده داخلی (r) ثابت می باشد
  4. عمر مؤسسه بسیار طولانی و نامحدود می باشد.

والتر معتقد می باشد که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین k و r مبنای تصمیم گیری برای تقسیم سود قرار بگیرد. به این شکل که اگر در شرکتی r>k باشد در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامداران نباید هیچ گونه سودی توزیع کنند. اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع کند و اگر r=k باشد، سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود بی تفاوت می باشد[6].

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟