سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. ادبیات

ادبیات موضوع شامل تعاریف کلیدی و مهم این پژوهش می باشد که با نگاهی عمیق کوشش بر موشکافی لایه های مختلف مفاهیم پژوهش دارد. تعاریف این مفاهیم از نظرگاه محققان متفاوت باعث به وجودآمدن دیدی وسیع درمورد ی موضوع شده و خطای کمتری را متوجه می سازد. از این رو در این بخش به مطالعه مفاهیمی زیرا فرهنگ، تنوع فرهنگی، ارکان تنوع فرهنگی، گردشگری، انواع گردشگری و توسعه گردشگری می پردازیم.

 

2-1 فرهنگ

از آنجایی که سوال اصلی این پژوهش در حوزه ی فرهنگ می باشد، تعریف فرهنگ ضروری می باشد تا بتوان عناصری که باعث تنوع فرهنگی می گردد را پیدا نمود (Kylmica, 2002: 120). فرهنگ را به آسانی نمی توان تعریف نمود، دست کم به آن علت که در بسترهای گوناگون معانی تفاوت دارد. با این حال می توان گفت که مفهومی که در این باره بهره گیری می گردد، همان مفهومی می باشد که در مردم شناسی فرهنگی پیدا نمود می گردد. در چنین مفهومی، همه ی بشر ها در آن معنا را می یابند. از این رو برای اندیشمندان گردشگری نیز دارای همین مفهوم می باشد. همه ی بشر ها در جهانی می زیند که به دست خودشان آفریده شده می باشد. فرهنگ، جهان روزمره پیچیده ای می باشد که ما همگی با آن روبروییم و از رهگذر آن به جنبش در می آییم ( ادگار و سجویک، 1388: 365).

واژه ی  فرهنگ[1] که از زبان کلاسیک لاتین ریشه می گیرد، نخست در آلمان به کار برده شده، اما نه به معنای امروزی بلکه به معنی کشت و کار و بهسازی. در واقع یکی از عوامل اساسی که باعث پیدایش مفهوم تازه ای برای فرهنگ گردید، پدید آمدن مفهوم پیشرفت در تاریخ بود. در دوره رنسانس بر خلاف دوره های پیش این احساس در افراد به وجود آمد که بشر ناخواسته به چیزهای بزرگ و تازهایی دست یافته و پیشرفت زیادی کرده و علت آن هم خرد ورزی و همه گیر شدن روشن اندیشی بود (آشوری، 1380:  35- 37).

هر گروه از بشر ها که زمان قابل توجهی را با هم سپری کرده باشند، به افراد اجتماعی تبدیل می شوند و شیوه های اجتماعی شده ی رفتار و عملکرد آنها به فرهنگ شان می سازد. وابستگی های فرد به محیط اطرافش، گروه، شیوه زیستن و توجه اش به جهان، همه و همه  عواملی هستند که موجب می شوند فرهنگ آن شخص به شیوه خاصی شکل یابد.  ارزش ها، هنجارها و پیش فرض هایی که در زیربنای هر فرهنگی درمورد زندگی وجود دارند در پیوند با شرایط محیطی، در تعیین فرهنگ، تأثیر مهمی دارند و علاوه بر آن، بر ا لگوهای ارتباطی و رفتاری که در بین اعضای محیط هست تأثیر می گذارند (صالحی، 1388: 16). پس فرهنگ در واقع همه چیز و همه بخش های زندگی که توسط انسانها به وجودآمده می باشد را در برمی گیرد. مارتین به عنوان یک جامعه شناس فرهنگی ، فرهنگ را شامل تمامی محتواهای فکری و ارزشی که زندگی انسانی را از زندگی حیوانی متمایز و برجسته می سازد، می داند و این خانواده[2] ، اقتصاد[3] ، تکنیک[4] ، دولت[5]، سیستم دفاعی …….. را نیز در بر می گیرد ( مارتین، 1976)[6] و (  ریجوی، 1983)[7]به عنوان متخصص گروه های های اجتماعی ، فرهنگ را به عنوان یک مجموعه و ذخیره از اطلاعات تعریف می کند ، اطلاعاتی که گروه سازماندهی نموده می باشد و در قالب الگوهای مشخص از قوانین، اعتقادات، ارزش ها، سمبل ها مورد بهره گیری قرار می گیرد تا به زندگی گروهی معنی و مفهوم ببخشد. فرهنگ پس یک سیستم از ایده هاست. فرهنگ، هنجارهای یک گروه را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی گردد  ( پورقاز و رقیبی، 1389: 2).

[1] Culture

[2] Familiy

[3] Economey

[4] Techniqe

[5] Goverment

[6] Martin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Ridgeway

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.