سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه عدم ارتباط تقسیم سود

مودیلیانی و میلر  در سال 1961 در مقاله ای اظهار کردند که سود پرداختی تأثیری بر قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی می باشد که می تواند درآمد حاصله شرکت و درنتیجه قیمت سهام آن را افزایش دهد. پس پیش روی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از اهمیت چندانی برخوردار نیست. این نظریه مبتنی بر فروض زیر می باشد:

الف) بازار سرمایه در رقابت کامل قرار دارد یعنی:

هیچ خریدار یا فروشنده ای آ نقدر بزرگ نیست که تأثیر قابل ملاحظ های بر قیمت حاکم بر بازار بگذارد.

کلیه سرمایه گذاران بدون هیچ گونه هزینه ای و به گونه یکسان به اطلاعات مربوط به قیمت و سایر خصوصیات مربوط به سهام دسترسی دارند.

هیچ گونه هزینه داد و ستد، مالیات نقل و انتقال سهم و یا سایر هزینه های معاملاتی مربوط به خرید و فروش سهام وجود ندارد.

هیچ گونه تفاوت مالیاتی از نظر مالیات بر افزایش قیمت و مالیات بر سود سهام وجود ندارد.

ب)  سرمایه گذاران در بازار رفتار منطقی و عقلانی دارند (این فرض حاکی از نبود هزینه های نمایندگی می باشد) یعنی:

  1. سرمایه گذاران همیشه ثروت بیش تر را به ثروت کم تر ترجیح می دهند.
  2. سرمایه گذاران نسبت به افزایش ثروت خود به شکل پرداخت نقدی در قیمت سهام خود بی تفاوت هستند.
  3. قیمت اوراق بهادار برابر می باشد با ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار.
  4. هیچ تضادی منافعی میان سهامداران و مدیران وجود ندارد.

ج)  سرمایه گذاران نسبت به برنامه آینده سرمایه گذاری و سود شرکت اطلاعات کامل دارند.

مودیلیانی و میلر در مقاله ای در سال 1958 بحث دیگری را در مورد ساختار سرمایه ارایه دادند که نشانگر این می باشد که ارزش کلی شرکت به ساختار سرمایه آن بستگی ندارد. آنان همچنین اعتقادات خود در مورد ساختار سرمایه را به نوعی به نظریات خود در مورد سیستم های تقسیم سود تعمیم می دهند. برای تبیین بیشتر این موضوع، فرض کنید شرکتی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری با دو حالت زیر روبروست:

الف) شرکت می تواند عایدات خود را برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خود نگه دارد.

ب) عایدات را بین سهامداران به عنوان سود سهام توزیع و معادل آن از طریق انتشار سهام جدید برای انجام پروژه های سرمایه گذاری بهره گیری کند.

اگر شرکت دومین گزینه را انتخاب کند فرآیند آربیتراژ به وجود می آیدکه طی آن تأثیر پرداخت سود سهام بر افزایش ثروت سهامداران، کاملا به وسیله انتشار سهام اضافی پوشانده خواهد گردید. وقتی که سود سهام بین سهامداران توزیع می گردد، قیمت بازار سهم افزایش خواهد پیدا نمود. از طرف دیگر انتشار سهام اضافی موجب کاهش در ارزش نهایی سهم خواهد گردید و در واقع سهامدار در این ارتباط چیزی به دست نخواهد آورد و قیمت سهام قبل و بعد از پرداخت سود سهام یکسان خواهد بود. به همین دلیل مودیلیانی و میلر عقیده دارند که سهامداران بین دریافت سود نقدی و یا انباشت آن در شرکت بی تفاوت هستند و پس ارزش بنگاه از تصمیمات مربوط به سود پرداختی در حال و آینده متأثر نیست و به درآمد مورد انتظار آتی شرکت بستگی دارد. اگر شرکت به جای انتشار سهام جدید برای تأمین مالی از ایجاد بدهی بهره گیری کند باز هم اعتبار فرضیه مطرح شده توسط این دو اقتصاددان مستقر خواهد بود که این به نظریات آنان در مورد یکسانی هزینه سرمایه بنگاه بدون در نظر داشتن منابع آن برمی گردد که بر اساس آن هزینه ایجاد بدهی بنگاه در واقع با هزینه ایجاد ارزش ویژه یکسان می باشد.[6]

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟