سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

عاطفه3 :

در فرهنگ های لغت تعاریف گوناگون و متناقضی از عواطف هست.ریشه واژه عاطفه، کلمه لاتین (Moter) می باشد به معنای ((حرکت و جنبش)) و تمایل به حرکت و اقدام را در هر یک از احساسات و عواطف آدمی نشان می دهد . عاطفه به احساس و افکار همراه آن به حالات روانشناسی بیولوژیک  و محدوده ای از تکانه ها بر می گردد .

 

در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی عاطفه چنین آمده می باشد (( هر تحریک در ذهن، احساس و حالت ذهنی قدرتمند یا تهیج شده، عاطفه نامیده می گردد.))

نظریه های متعددی در زمینه عاطفه مطرح می باشد، که هر یک با تاکید و توجه بیشتر به یکی از مؤلفه ها، آن را تعریف کرده و مورد مطالعه قرار داده می باشد. همچنین تعداد عواطف شناخته شده با در

 

نظر گرفتن ترکیبات گوناگون، تحولات و اختلافات جزئی میان آنها، به صد نوع می رسد، عنوان بعضی از گروه های اصلی از این قرار می باشد: ((خشم، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم))(گولمن،1995).

 

 

1- MoroPhi

2- Cultural Intelligence

3- Emotion

تعریف دیگری که از عواطف در فرهنگ لغت راندوم هاووس (1975،270) آمده، عاطفه را نوعی حالت احساسی یا هیجانی می داند که خود آگاه و ارادی می باشد و طی آن حالت هایی زیرا شادی، غم، غصه، ترس، تنفر و … تجربه می شوند و با حالت هایی زیرا شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارند (سیاروچی1 و همکاران 1383).

 

تعدادی از نظریه پردازان، چندین هیجان مشابه را در مجموعه ای واحد جای می دهند، اما جملگی آنان بر این مطلب اتفاق نظر ندارند. عنوان بعضی از این خانواده های اصلی و بعضی از اعضای آنها از این قرار می باشد:

– خشم : تهاجم، هتک حرمت، تنفر، غضب، اوقات تلخی، غیظ، آزردگی، پرخاش، خصومت، اذیت، تند مزاجی، دشمنی و شاید در بدترین حالت تنفر و خشونت آسیب شناختی.

– اندوه : غصه، تاثر، دلتنگی، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود، احساس تنهایی، دلشکستگی، ناامیدی و در سطح آسیب شناختی، افسردگی شدید.

ترس : اضطراب، بیم، ناآرامی، دلواپسی، بهت، نگرانی، توهم، ملاحظه کاری، تردید، زود رنجی، ترسیدن، ترس ناگهانی(شوک)، وحشت، و از نظر آسیب شناسی روانی هراس(فوبی) و وحشت زدگی.

شادمانی: شادی، لذت، آسودگی، خرسندی، سعادت، شوق، تفریح، احساس غرور، لذت جسمانی، به هیجان آمدن، وجد، خوشنودی، رضایت، شنگولی، بالهوسی،از خود بیخود شدن و در نهایت شیدایی.

عشق: پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهربانی، هم ریشگی، صمیمیت، پرستش، شیفتگی، مبهوت شدن.

شگفتی: جا خوردن،حیرت، بهت، تعجب.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نفرت: تحقیر، اهانت، خوار شمردن، اکراه، بیزاری، بی رغیتی.

شرم: احساس گناه، دستپاچگی، حسرت، احساس پشیمانی، احساس پستی، افسوس، دلشکستگی و توبه (گولمن،1387).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.