شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

فواید سود برای سرمایه گذاران

ارزیابی برای سرمایه گذاران انگیزه اصلی برای پژوهش های حسابداری می باشد. بهبودهای اخیر در نظریه ی سرمایه، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن سود را فراهم نموده می باشد. تأکید بر فواید سود از اواخر دهه 1960 عجیب نیست، زیرا مسأله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در رأس دستور کار تحقیقات حسابداری بود. واضح می باشد که توانایی استنباط ما در مورد مفید بودن اطلاعات مالی به شواهد بازار سرمایه محدود می باشد. ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه اقدام قانونی یا عمومی نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست. هر چند که این معضلات اقتصاددانان و سایر متخصصین علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی مؤثر بودن، مربوط بودن و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می دارد؛ اما ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی می باشد، به گونه عیان اهمیت قابل توجهی دارد. مفید بودن سود، اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی نظیر محققان حسابداری، قانون گذاران و خط مشی گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهای مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورت ها می باشد. بیور[1] می گوید: «محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مساله حرفه حسابداری می باشد، زیرا نتایج آن مستقیماً مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می نماید». نظریه های اقتصادی تأثیر اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه می­دانند. از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین می باشد. پیش بینی سود بایستی اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید[10].

از سویی دیگر، وجود بعضی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله بهره گیری کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات تصریح نمود. در این بین مدیران می توانند از دانش خود درمورد فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بهره گیری کنند. امروزه سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود، که در ادامه به معرفی سیاست تقسیم سود می پردازیم.

[1] Beaver

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟