سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

توان سازگاری1

– حل مسأله2 : به معنای قدرت شناخت و تعریف معضلات، همچنین خلق و انجام راه حل بالقوه و مؤثر می باشد. حل مسأله ماهیتاً چند مرحله ای می باشد و شامل توانایی انجام این مراحل می باشد:

– احساس وجود مشکل و داشتن کفایت و انگیزه کافی برای مقابله مؤثر با آن می باشد.

– تعریف و تدوین مشکل تا حد امکان.

– تصمیم گیری و انجام یکی از راه حل ها (مطالعه علت های موافق و مخالف هر راه حل و انتخاب بهترین مسیر برای اقدام).

حل مسائل با وظیفه شناسی، منظم بودن، روش مند بودن و نظام داری در دنبال کردن و رسیدن به مشکل، مربوط می باشد.

– واقعیت آزمایی3 : توانایی ارزیابی و مطابقت میان آن چیز که بطور ذهنی و آن چیز که بطور عینی تجربه می گردد.

که شامل پژوهش درمورد شواهد عینی برای تأیید توجیه و اثبات احساسات، ادراکات و اندیشه هاست. واقعیت آزمایی شامل درک جایگاه کنونی، کوشش برای فهم امور بطور صحیح و تجربه رویدادها، آنگونه که واقعاً می باشند، بدون خیالبافی و رویاپردازی  بیش از اندازه می باشد. در این جا تأکید به اقدام گرایی، عینیت و دقت ادراک شخص و اثبات ایده ها و اندیشه هاست.

– انعطاف پذیری4 : به معنای توانایی منطبق ساختن عواطف، افکار و رفتار با جایگاه ها و شرایط دائماً در حال تغییر می باشد. این بعد از هوش عاطفی به توانایی کلی فرد در سازگاری با شرایط ناآشنا، غیر قابل پیش بینی و پویا بر می گردد. افراد منعطف افرادی فعال، زرنگ، همیار بوده و بدون تعصب قادر به واکنش در برابر تغییر می باشند. این افراد زمانیکه مشخص گردد اشتباه کرده اند، قادرند ذهنیات خود را تغییر دهند.

اینها نسبت به ایده ها، جهت گیری ها، روش ها و اعمال مختلف و متفاوت، گشاده رو و صبورند.

 

د: مدیریت استرس5

– کنترل تکانه ها6 : توانایی مقاومت یا به تأخیر انداختن تکانه، سائق یا وسوسه های انجام عملی می باشد. این توانایی شامل پذیرش تکانه های پرخاشگرانه، خوددار بودن و کنترل خشم می باشد.

– تحمل استرس7 : عبارت می باشد از تحمل وقایع نامطلوب و جایگاه های استرس زا و ایستادگی در برابر بحران ها. از طریق سازگاری فعال و مثبت در برابر فشار. این توانایی به معنی پشت سر گذاشتن جایگاه های مشکل ساز، بدون از پا در آمدن می باشد.

این توانایی مبتنی می باشد بر:

– قابلیت انتخاب روش هایی برای سازگاری با فشار( یعنی چاره جو، مؤثر بودن و توانایی یافتن روش های مناسب و آگاهی از نحوه انجام آنها).

– به گونه کلی تمایل خوشبینانه به تجارب و تغییرات جدید و تمایل به داشتن توانایی غلبه بر مشکل موجود( عقیده داشتن به توانایی خود در برخورد و مقابله با این جایگاه ها).

 

1- Adaptability

2- Problem Solving

3- Reality Testing

4- Flexibility

5-Stress Management

6- Impulse Control

7- Stress tolerance

– احساسی که شخص می تواند جایگاه فشار را کنترل کند یا بر آن تأثیر بگذارد ( حفظ آرامش و داشتن کنترل).

 

ﻫ : عادت عمومی1

– شادمانی2 : این توانایی به معنای احساس رضایت از زندگی خویشتن و شاد کردن خود و دیگران می باشد.

همچنین شامل رضایت از خود، خشنودی و لذت بردن از زندگی می باشد. افراد شادمان اغلب احساس خوبی و راحتی، چه در محیط کار و چه در اوقات فراغت دارند. شخصی که در این عامل ضعیف می باشد، ممکن می باشد نشانه های نوعی افسردگی از قبیل نگرانی، عدم اطمینان به آینده، کناره گیری اجتماعی، احساس گناه و در موارد شدیدتر، افکار و رفتار خودکشی، داشته باشد.

– خوش بینی3 : توانایی نگاه به جنبه های روشن زندگی وحفظ توجه مثبت حتی در روبرو شدن با ناملایمات یا بد اقبالی می باشد. خوش بینی نشان دهنده امید و رویکردی مثبت به زندگی روزمره و عکس بدبینی، که یکی از نشانه های رایج افسردگی می باشد، می باشد( دهشیری و احمدی ،1381).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.