تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۶.   عوامل و انگیزه ­ها از مدیریت سود

عوامل و انگیزه­های مختلفی باعث مبادرت مدیران به مدیریت سود می­گردد، که در حالت کلی این انگیزه­ها نشات گرفته شده از؛ توجه­ها و اعتقادات شخص[1] و یا فشارها از گروهای وابسته[2]می­باشد. توجه­ها و اعتقادات شخص؛ تصریح به احساسات شخصی و تکنیک­های رفتاری دارد، به این نحو که می تواند خیرخواهانه (در جهت نفع شرکتها)، خود خواهانه (برای منفعت­های­شخصی) و یا محکومیت­های رفتاری[3] (ارزیابی از رفتار مدیریت سود و پیش بینی­ها از جانب موافقین و منتقدین باشد(مینگ-چای و یوآن-چِنگ  2010: 958). همچنین فشارها از گروهای وابسته؛ تصریح به گرایش مدیران نسبت به درگیر شدن در مدیریت سود تحت الزامات از گروه­های وابسته از قبیل نظارت کنندگان، سهامداران، اعتبار دهندگان و یا تحلیل­گران دارد (958). حال شناخت از مهمترین این عوامل و انگیزه­ها می­تواند افق وسیع­تری را برای درک کامل از این پدیده را به همراه داشته باشد. اصولا از مهمترین عوامل و انگیزه­هایی مدیریت سود به صورت تفکیکی می­توان به موارد زیر تصریح نمود؛

طرح پاداش مدیران[4]: طرح پاداش مدیران عبارت می باشد از قرارداد بین شرکت(از سوی هیئت مدیره) و مدیران در ارتباط با حقوق و پاداش در نظر گرفته شده برای مدیران با در نظر داشتن عملکرد آنها در طول مدت یک سال(یک دوره مالی). اندازه محاسبه این پاداش در شرکتها به گونه معمول بر مبنای درصدی از اندازه سود خالص گزارش شده شرکت می باشد، لذا این موضوع به عنوان یکی از انگیزه­های مدیران از اقدام به مدیریت سود در جهت حداکثر کردن اندازه پاداش مدیران به شمار می­رود، به نحوی که مدیران کوشش می­کنند در هر سال اندازه سود گزارش شده شرکت را به حداکثر مقدار ممکنه برسانند و به دنبال آن باعث افزایش اندازه پاداش خود شوند. البته بایستی این را در نظر گرفت که ممکن می باشد طرح پاداش بر مبنای حداقل سود(کف) و حداکثر سود(سقف) نیز تعیین گردد یعنی پاداش فقط زمانی تعلق می­گیرد که اندازه سود گزارش شده از مبلغ معینی بالاتر باشد و این پاداش تا جایی ادامه دارد که مبلغ سود به حداکثر اندازه مشخص شده در قرارداد برسد، یعنی چنانچه مبلغ سود از حد معینی فراتر رود به مبالغ اضافی آن پاداش تعلق نمی­گیرد. لذا طبق نمودار شماره یک (نمودار طرح پاداش مدیران)[5] ؛

  1. زمانی که سود خالص پایین­تر از مبلغ حداقل باشد، مدیران بر این انگیزه­اند که سود خالص را به مقصود انتقال آن به دوره بعد کاهش دهند.
  2. زمانی که سود خالص بالاتر از مبلغ حداقل باشد مدیران بر این انگیزه­اند که سود خالص را افزایش دهند و این افزایش تا زمانی ادامه دارد که به مبلغ حداکثر سود خالص برسند. در نتیجه؛
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. زمانی که سود خالص بخواهد بالاتر از مبلغ حداکثر باشد مدیران بر این انگیزه هستند که سود خالص را کاهش دهند و به نوعی سود خالص اضافی را به دوره بعد انتقال دهند.

[1] Attitudes and beliefs.

[2] Pressures from Affiliated Parties.

[3] Behavior convictions.

[4] Bonus schemes (another term is Bonus Plans).

[5] برگرفته شده از (Scott 2012, 427)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری