عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۳.  تأثیر مدیریت در گزارشگری

همانطور که که بهره گیری­کنندگان صورتهای مالی، تأثیر پاسخواه را دارند، تهیه کنندگان صورتهای مالی نیز تأثیر پاسخگویی را برعهده دارند. و از آنجایی که مدیران مسئول تهیه و ارائه صورتهای مالی هستند، مسئولیت پاسخگویی به نیاز بهره گیری­کنندگان را نیز بر عهده دارند، این امر باعث می گردد مدیران بنحوی عملکرد خود را نشان دهند که واقعیت موضوع باشد. اما تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود می آورد، تا حداقل بخشی از ثروت سایر گروه­های درگیر با سازمان را به سوی خود منتقل نمایند زیرا که مدیران به اطلاعاتی دسترسی دارند که افراد، به حداقل بخشی از این اطلاعات دسترسی دارند. همچنین به خاطر مسئولیت پاسخگویی که مدیران در مدیریت شرکتها دارند به گونه ذاتی کوشش بر این دارند عملکرد شرکت را که برخاسته از توانایی­های مدیریتی آنها می باشد به بهترین نحو نمایش دهند، که به نوعی مدیریت کوشش می­کند مبلغ و نحوه ارائه سود شرکت را دستکاری کند (دستگیر و  رستگار 1390: 2) به این نحو که بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها  و وقوع هزینه­ها میتوان سود را گزارش نمود و از آنجا در مبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدها و هزینه­ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده،و در محاسبه سود نیز از پیش­بینی­ها و برآوردها بهره گیری می­گردد،از این رو این پرسش مطرح میشود که تا چه اندازه می­توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان نمود. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می­کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می­گردد که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام گردد. اختیار اقدام مدیران در بهره گیری از متغیرهای تعهدی و نقدی و بهره گیری از برآورد و پیش­بینی این متغیرها مانند عواملی می باشد که بازده سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار می­دهد(طالب نیا و  حسین.پور 1389: 24).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری