سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش

دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. اطلاعات مربوط به مبانی نظری وتئوریک پژوهش از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع آوری گردیده می باشد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک های اطلاعاتی « تدبیر پرداز » و « ره آورد جدید » استخراج شده می باشد. در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید. پس از جمع آوری دادهایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز می باشد، انتخاب ابزاری مناسب به مقصود محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به مقصود انجام محاسبات و آماده کردن دادها به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews بهره گیری شده می باشد. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده ها به آن توجه نمود، روایی ابزارهای گردآوری داده ها می باشد. مقصود از روایی ابزار گردآوری داده ها این می باشد که ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانک های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ لذا میتوان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.

3-5) متغیر های پژوهش

در تعریف عملیاتی، هر یک از متغیرهای پژوهش طوری تعریف می شوند که بتوان آنها را مورد اندازه گیری قرار داد. در این پژوهش، متغیر وابسته، متغیر مستقل و متغیرهای کنترل به صورت زیر تعریف شده اند:

3-5-1) متغیر وابسته

در این پژوهش متغیرهای وابسته عبارت اند از :

DP : شاخص خط مشی تقسیم سود که از تقسیم سود تقسیمی بر درآند هر سهم به دست می آید.

مقدار کل دارایی را از ترازنامه و سود تقسیمی را میتوان از صورت سود و زیان بدست آورد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟