تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3           پیشنهادات برای بهره گیری­کنندگان

همانطور که نتایج از فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد، لازم و ضروریست بهره گیری­کنندگان اعم از سرمایه­گذاران، اعتبار دهندگان و … در ارزیابی­های مالی از شرکتها، آنها را از لحاظ مقدار و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری­شان مورد مطالعه قرار دهند و در مقایسه شرکتها با یکدیگر علاوه بر معیارهای مدنظر در تصمیم گیریشان به کیفیت اقلام تعهدی اختیاری آنها نیز بایستی توجه کامل داشته باشند.

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند پیشنهادات برای تحقیقات آتی می­توان به موارد زیر تصریح نمود؛

۱. بهره گیری از روش پژوهش حاضر(روش رگرسیون لجستیک) در سایر زمینه­های مطالعاتی که در آن متغیر پاسخ به صورت باینری/ اسمی مطرح می­گردد.

۲. مطالعه معیارهای مالی مورد بهره گیری در این پژوهش به صورت مقایسه­ای در انواع رویکردهای مختلف مدیریت ، که در آن می­توان شرکتها را بر مبنای مقدار اقلام تعهدی اختیاریشان به شرکتهای دارای مدیریت سود؛ محافظه­کارانه، معمولی و تهاجمی(متهورانه) تقسیم بندی نمود.

۳. مطالعه معیارهای مالی مورد توجه در این پژوهش به صورت مطالعه در یک صنعت خاص.

۴ مطالعه ارتباط همبستگی بین مقدار عددی هر یک از معیارهای مالی و اندازه اقلام تعهدی اختیاری شرکتها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید