شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت هوش هیجانی

هوش هیجانی جنبه شناختی ندارد، اما پایه ی اصلی سایر هوش ها می باشد. هوش هیجانی ما را قادر می سازد تا بتوانیم احساسات خود را شناخته و آن را به صورت مطلوبی ابراز و اداره کنیم. هوش هیجانی در شناخت و درک هیجانات دیگران و دیدن چشم اندازشان به ما کمک می کند. هوش هیجانی ما را نسبت به حالت هیجانی گروه، رویدادها و ارتباطات حساس می سازد و ما را در برقراری ارتباط با همکاران، اعضای خانواده و آشنایان کمک می کند و درهای جمعیت، درستی و محبت را رویمان می گشاید. به این حالت در روانشناسی « بلوغ فکری یا پختگی» می گویند.

گلمن1 ، بویاتزیس2 و میکی3 (2002) می گویند : ما برای رشد و تکامل هوش هیجانی به زمانی برای اندیشیدن با خود و با دیگران نیاز داریم(آقایار و  شریفی، 1386).

 

 

 

1-Goleman

2-Boyatzis

3-Mekee

2-7-9- گسترش هوش هیجانی

     تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت جایگاه سازمان ها در حال افزایش می باشد. با کمک بهره هوشی (IQ) می توان پیش بینی کردکه چه شغلی مناسب چه فردی می باشد در حالی که هوش هیجانی (EQ) می تواند سیر پیشرفت، شکفت یا درجا زدن کارکنان را پیش بینی کند. در سطوح رهبری سازمان 85 درصد قابلیت ها برای کسب موفقیت به هوش هیجانی بستگی دارد تا به توانایی های فنی و هوش (گلمن، 1988) کارگزاران با هوش هیجانی بالا که در زمینه ارائه خدمات بیمه ای ( بیمه عمر، حوادث، درمانی، اتومبیل و …) فعالیت می کنند در مقایسه با همکاران خود که از هوش هیجانی کمتری برخوردارند به گونه میانگین دو برابر درآمد کسب می کنند، به تعبیری دو برابر مشتری جذب می کنند. مدیران با هوش هیجانی بالا تنها 15 الی 20 درصد اهدافشان محقق نمی گردد.

برنامه های آموزشی بر مبنای هوش هیجانی در مقایسه با برنامه های آموزشی بر مبنای غیر هوش هیجانی تقریباً 8  برابر بازگشت سرمایه دارند یا به تعبیری اندازه سودآوری آنها 8 برابر می باشد. مطالعات مستمر ثابت می کند افراد با هوش هیجانی بالا در کارشان و روابط فردی موفق ترند که علت های آن می تواند مربوط به عوامل زیر باشد:

رهبران سازمانی برجسته بودند.

 • به دیگران روحیه می دهند.
 • در کار گروهی هماهنگی بیشتری از خود نشان می دهند.
 • تضاد و اختلافات را می تواند تحمل و مدیریت کنند.
 • برای رسیدن به اهداف، همکاری اثر بخش تری با دیگران دارند.
 • در روبرو شدن با تنوع ها (نژاد، فرهنگ، ملیت، جنسیت) دیدگاه مثبت دارند.
 • میان هیجان و منطق تعادل مستقر می کنند.
 • نسبت به احساسات خود و دیگران آگاه و مطلع هستند.
 • در موقع لزوم با دیگران ابراز همدلی و همدردی می کنند.
 • در روبرو شدن با فشار روانی انعطاف نشان می دهند.
 • خود برانگیختگی بالایی دارند.
 • در مشاغل فروشندگی موفق تر هستند.
 • می توانند رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار دهند.
 • هیجانات منفی مانند خشم، ترس و ناکامی را کنترل و جهت مثبت به آن می دهند.
 • تفاوت های فردی دیگران را به خوبی تحمل می کنند.

هوش هیجانی به وسیله ی بهبود مهارت های هیجانی قابل رشد و توسعه می باشد. مطالعه نشان می دهد کودکان یا حتی نوه ها می توانند ویژگی های هیجانی خاص را از والدین به ارث ببرند. به تعبیری هوش هیجانی ارثی می باشد.البته این نظریه کاملاً صحیح نمی باشد زیرا اندازه سطح هوشی هیجانی در هنگام تولد ثابت نیست و هیچ گونه ژنی که بتواند هوش هیجانی را منتقل نماید کشف نشده می باشد. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری می باشد. برخلاف بهره هوشی(IQ) که در طول زندگی سطح آن تقریباً ثابت و ایستا بوده، هوش هیجانی قابل توسعه و رشد می باشد (آقایار و شریفی، 1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.