سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد تنوع قومی

2-4-3-1 آداب و رسوم[1]

در واقع آداب و رسوم هر قوم و یا ملتی متشکل از جشن ها، بازی ها، نمایش ها، عزاداری ها، مراسم ازدواج، تولد و دفن و هر آن چیز که که باورهای عامیانه ی مردم آن سرزمین را به نمایش بگذارد، می گردد. ملتها با آداب و رسوم و باورهاى خاص فرهنگ و محیط خود پایدارند و به زندگى ادامه می دهند. در آثار گذشته ى ایران جسته وگریخته به جنبه هاى مختلف زندگى عوام توجه شده می باشد؛ ازجمله مطالعه ى آداب و رسوم و باورها در مرزبان نامه ى وراوینى و نیز اعتقاد و باورهایى که از نظر برخى خرافى قلمداد گردید ه اند، بیا نگر این واقعیت می باشد که این باورها زمانى زندگى انسانها را تحت تأثیر قرار می داده اند. گاهى مطالعه ى آثار بازمانده ى فرهنگ عامه، چنان »روشن گر اخلاق و وضع روحى جامعه عصر خویش می باشد که هیچ کتاب تاریخ و جامعه شناسى نمی تواند چنین پرتوى بر زندگانى اجتماعى آن روزگار بیفکند ( محجوب، 1382: 68).

با در نظر داشتن تعاریف فوق مشخص می گردد که مردمان جهان از زمانهای دور در پی آن بوده اند که راه های خاص و ملموسی را برای خود انتخاب کنند و خود را از گروه یا اقوام دیگر متمایز سازند.  عناصر اصلی و قوی فرهنگ مردمان زبان ، مذهب ، آداب و رسوم و ارزش های آنهاست.  مواردی که انسانها را از یکدیگر متمایز ساخته و شاخص ملیت و قومیت آنها می گردد. لذا آداب و رسوم یکی از عناصر ملموسی می باشد گه هر قومی برای نشان دادن باور و احساسات خود بکار می برند.

2-4-3-2 غذا[2]

مردمان هر قومی برای زندگی و ادامه ی حیات به غذا احتیاج دارند. تعریف واژه ی غذا و یا به نوعی قوت بشر ها چیزی نیست که در این باب مورد نظر باشد؛ بلکه آن چیز که مورد نظر می باشد غذا  به عنوان تمام خوردنی ها می باشد. بشر ها بر اساس مفتضیات زمانی و مکانی خویش برای تهیه ی قوت روزانه ی خود دست به ابتکار و نوآوری می زدند. آن چنان که می بینیم مردم هر قومی در هر سرزمینی دارای تنوع غذایی بسیاری هستند. در گذشته بشر تنها به فکر سیر کردن خود بوده اند اما در حال حاضر این بحث جای خود را به خلاقیت در زمینه ی آشپزی داده می باشد. غذاها همواره بر اساس مواد اولیه ی در دسترس هر منطقه تهیه می شدند؛ از این جهت می باشد که در گذشته تفاوت غذایی در تمامی دنیا بسیار به چشم می خورده می باشد. اکنون نیز این موضوع لحاظ می گردد اما به دلیل ارتباطات سریع و آسان، مردم به غذاها با تنوع بیشتری دسترسی پیدا کرده اند. با وجود رستوران های زنجیره ای بزرگ، فست فود ها و آشپزخانه ها اغلب مردم دنیا به یک سری غذاهای روزمره و خاص دسترسی دارند. البته بایستی یادآور شویم که زندگی ماشینی امروز هم در این مسیر بی تاثیر نبوده می باشد.

[1] Ceremony

[2] Food

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.