سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقایسه هوش عاطفی و عقلی

بهترین حوزه مناسب برای مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی محیط کار می باشد زیرا فرد در محیط کار خود علاوه بر توانایی های علمی(که از هوش عقلی نتیجه می گردد) از قابلیت های عاطفی خود نیز بهره گیری

 

می کند. از اینرو، در حوزه توسعه منابع انسانی در سازمان ها مفهوم هوش عاطفی بکار گرفته شده می باشد تا به مهارتهای عاطفی، علاوه بر قابلیت های تخصصی توجه گردد.

بر اساس تحقیقات، هوش عقلی حداکثر 10در صد در عملکرد و موفقیت تاثیر دارد(مخصوصا در حوزه مدیریت) البته تحقیقات “رابرت امرلینگ1” و “دانیل گولمن” (2003) اظهار می کنند که هوش عقلی نسبت به هوش عاطفی پیشگوی بهتری برای کار و عملکرد علمی فرد می باشد. اما زمانی که این سوال مطرح می گردد” آیا فرد می تواند در کار خود بهترین باشد و یا مدیری لایق باشد؟”در اینجا هوش عاطفی معیاربهتری می باشد، هوش عقلی احتمالا برای به دست آوردن این جواب کارایی کمتری دارد. ” گولمن” نیز در کتاب خود بنام (کار با هوش عاطفی2 ، 1998)بر نیاز به هوش عاطفی در محیط کار، یعنی محیطی که اغلب به عقل توجه می گردد تا قلب و احساسات، تمرکز می کند. او معتقد می باشد نه تنها مدیران و رؤسای شرکت ها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هر کسی که در سازمان کار می کند نیازمند هوش عاطفی می باشد( مورای3 ، 1998).

اما هرچه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می رویم اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد در این زمینه ‌‌‌(( گلمن)) و همکاران او عقیده دارند که هوش عاطفی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد، اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد. آنان مدعی هستند هوش عاطفی تا حدود 58 درصد بهترین ها را در جایگاه رهبری ارشد از ضعیف ترین ها جدا می سازد و مشخص می کند. زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمان به وجودمی آیند، سریع تر گسترش می یابند، زیرا که هرکسی به مدیر و فرد بالا دست خود نگاه می کند. افراد زیر دست رفتارهای عاطفی خود را از مدیران می آموزند. حتی هنگامی که مدیر را نمی توان زیاد رؤیت نمود  (مثل مدیری که در پشت درهای بسته در طبقات بالاتر کار می کند) توجه او بر حالات پیروانش تاثیر می گذارد. به همین علت می باشد که هوش عاطفی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار می باشد. (گولمن و همکاران، 2001).

 

1- Robert Emmerling

2- Working with the Emotional intelligence

3- Murray

 

پس، این مهم بایستی مد نظر قرار گیرد که در سازمان ها هوش عقلی تنها ابزار مقایسه افراد نیست ، زیرا که در محیط هایی که بشر ها فعالیت دارند قابلیت های عاطفی، درک افراد از احساسات خود و دیگران و توانایی های آنان در ارتباطات عوامل مهمی هستند که بایستی مد نظر قرار گیرد. در این بین ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا توانایی های اجتماعی بخش مهم هوش عاطفی و در واقع عینیت بخش هوش عاطفی می باشد.

 

 

2-5-2- ارتباط هوش عاطفی و تاثیر مدیران

      بعضی از مدیران به خاطر ارتباط ضعیف خود با دیگران قادر نیستند بازخورد دریافت کنند و به بازخوردها پاسخ درست بدهند.

مدیران اثر بخش و موفق تقریباً در تمام جنبه ها با این مدیران متفاوت هستند. آنان تأثیر رهبر را اعمال می کنند، بنا به نظر ((گولمن)) رهبر قوی و مؤثر کسی می باشد که الهام بخش می باشد، انگیزه ایجاد می کند و تعهد به وجودمی آورد، قابلیت های هوش عاطفی خود را به گونه پیوسته تقویت می کند و با در نظر داشتن نیاز، سبک های رهبری را تغییر می دهد( دیربورن1 ،2002). مدیران موفق برانگیزاننده های خوبی هستند. در یک کلام، مدیران موفق تأکید بر ارتقای هوش عاطفی وپرورش قابلیت های عاطفی دارند (مایلر2 ،1999) .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.