شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

 

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

 

 1. پرسش­های پژوهش

5-1 پرسش اصلی

 • آیا میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری ارتباط ای هست؟

5-2 پرسش های فرعی

 • آیا میان تنوع زبانی و توسعه گردشگری ارتباط ای هست؟
 • آیا میان تنوع مذهبی و توسعه گردشگری ارتباطی هست؟
 • آیا میان سیاست های فرهنگی (چند فرهنگ گرایی) و توسعه گردشگری ارتباط ای هست؟
 • آیا میان امواج مهاجرت با ایجاد تنوع فرهنگی بر  توسعه گردشگری ارتباط ای هست ؟
 • آیا میان نژاد و قومیت های موجود در کشورهای منتخب (متنوع یا تک فرهنگی) با توسعه گردشگری ارتباط ای هست؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.