سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارتباط هوش عاطفی و شخصیت

هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت هایی تا بدانید چه کسی هستید، چه افکار، عواطف، احساسات، پیوستگی رفتاری دارید. هوش هیجانی به آن دسته از مهارت ها اطلاق می گردد که برای ارزیابی مجرد و هدایت به کار می رود تا باعث تغییر ماهیت و توانایی های شما برای تعالی، توسعه، هدایت و ایجاد احساس مثبت از زندگی گردد.احساسات انسانی جنبه های پیچیده ای دارد.

تحقیقات نشان می دهد هشت محور عمده احساسات شامل ترس، شعف، مقبولیت، خشم، افسوس، نفرت، حیرت و توقع می باشد.

البته همه ما در زندگی روزانه ده ها و گاهی صدها نوع از این احساسات را تجربه می کنیم و گاهی می توانیم این احساسات را کنترل یا سرکوب نمائیم که علت بروز تعارضات از همین جا سرچشمه می گیرد. به عقیده گولمن شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و دل می باشد و معمولاً سمبل عقل، بهره هوشی(IQ)و دل، هوش هیجانی (EQ) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات نشان می دهد موفقیت های زندگی حرفه ای 20 درصد به بهره هوشی (IQ) و 80 درصد به هوش هیجانی (EQ) بستگی دارد. به لحاظ فرهنگی آموختیم که به هیجان به جای یک پاسخ یا واکنش احساسی به عنوان یک عامل هوشی بنگریم، همچنین خودمان همانند هیجاناتی که اطلاعات درست ذهن را تعریف می کند اعتماد نکنیم. حتی گاهی واژه هیجان بیانگر یک شخصیت ضعیف می باشد و به کسی اطلاق می گردد که قادر به کنترل خویش نبوده یا حتی گاهی رفتاری کودکانه یا ابلهانه دارد. در حقیقت تمام ذهنیت از خودمان در اطراف هوشمان می باشد. جامعه شناسان عقیده دارند اگرچه هوش تحصیلی یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت به شمار می رود لیکن نمی توان فردی با هوش هیجانی بالا را به عنوان یک مخزن فکری محسوب کنیم. همیشه به ما آموخته اند برای فکر و عقل ارزش قائل شویم در عوض عاطفه و احساسات بی ارزشند. (آقایار و شریفی، 1386).

 

2-7-5- جذابیت هوش هیجانی

     تصور عموم این می باشد که هوش هیجانی در تمام ابعاد زندگی تأثیر کلیدی دارد که چندان صحیح به نظر نمی رسد. در عوض معتقد نیستیم که هوش هیجانی نام جدید با محتوایی قدیمی می باشد هوش هیجانی می تواند تأثیر مهمی در رهبری، بهبود کار راهه (توسعه شغلی) و زندگی حرفه ای اعمال نماید. همچنین نباید فکر کنیم هوش هیجانی می تواند جایگزین و جانشین توانائی ها ، دانش و یا مهارت های شغلی گردد. هوش هیجانی به گونه ای تئوریزه شده تا بتواند نتایج کاری را بهبود بخشد اما به هیچ وجه نمی تواند بدون

مهارت های شغلی موفقیت ها را تضمین کند.

کاربرد های هوش هیجانی در محیط کار عبارتند از :

  1. توسعه شغلی (بهبود کار راهه) : اگر معیاری برای شناخت خودتان یا کارکنان داشته باشید می توانید مسیرهای شغلی کارکنان را همانند رعایت بهداشت روانی در نظر بگیرید.
  2. توسعه یا بهسازی مدیریت : مدیرانی که فقط بر مهارت های فنی خودشان تکیه می کنند مدیریت نمی کنندبلکه صرفاً عهده دار امور هستند. پس شناخت و ارتقاء هوش هیجانی می تواند منجر به توسعه و سبک های مدیریتی خاص گردد.
  3. تاثیر گروهی : گروه ها چیزی بیش از مجموع افراد بصورت انفرادی هستند به تعبیری تأثیر گروهها هم افزائی می باشد. عاملی که باعث حفظ و دوام گروه می گردد هوش هیجانی می باشد. (آقایار، 1386).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.