سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریات مربوط بودن تقسیم سود

2-4-2-1) مدل گوردون

ام. جی گوردون  از مشهورترین صاحب نظرانی می باشد که معتقد می باشد سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثیر دارد و پیشنهاد می کند که مدیران شرکت ها برای بالا بردن ارزش شرکت، نرخ سود سهام پرداختی را افزایش دهند. مدل تقسیم سود گوردون ابزار با ارزشی برای نشان دادن تأثیر سیاست های تقسیم سود بر ارزش شرکت فراهم آورده می باشد. وی در مطالعه خود بر روی سیاست های تقسیم سود، فروض زیر را ارایه کرده می باشد:

امکان تأمین مالی خارجی وجود ندارد. این مدل شامل هیچ گونه متغیر بدهی، هزینه بهره و انتشار سهام جدید نیست و زیرا عایدات نگهداری شده تنها منبع وجوه برای توسعه هستند، سیاست های تقسیم سود و طرح های سرمایه گذاری بایستی برای عایدات شرکت رقابت کنند.

  1. نرخ بازده سرمایه گذاری ثابت می باشد.
  2. نرخ تنزیل مناسب برای شرکت ثابت می باشد.
  3. شرکت دارای عمر نامحدود می باشد.
  4. مالیات وجود ندارد.
  5. نرخ رشد همیشه ثابت می باشد.
  6. این ارتباط بایستی همیشه مستقر باشد: نرخ تنزیل متناسب با ریسک شرکت = نرخ رشد

(اگر نرخ تنزیل کوچک تر نرخ رشد باشد ارزش سهام نامعین خواهد بود).

  1. سیاست تقسیم سود همیشه ثابت باقی می ماند.

در واقع گوردون با ارایه این فروض شرکت را از نظر چگونگی تقسیم سود به سه گروه تقسیم می کند.

مؤسسات رشدی: شرکت هایی که وجوه خود را با بازده بالاتر از هزینه سرمایه، سرمایه گذاری می کنند، شرکت های رشدی هستند. این شرکت ها طبق مدل گوردون با نگهداری تمام عایدات وسرمایه گذاری آنها می توانند ارزش خود را حداکثر کنند. در واقع شرکت هایی که r>1  دارند بایستی تمام عایدات خود را نگه داری و از تقسیم آن بین سهامداران اجتناب کنند. مدل گوردون نشان می دهد که پرداخت سود سهام ارزش چنین شرکت هایی را کاهش خواهد داد.

شرکت های دارای رشد نزولی : شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآوری ندارند، مؤسسات دارای رشد نزولی نامیده می شوند. فروش چنین شرکت هایی طریقه نزولی دارد و سرمایه گذاری سودآوری در آن ها وجود ندارد. در واقع در این گونه شرکت ها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگ تر می باشد. در چنین مواردی شرکت ها می توانند با پرداخت سود نقدی به سهامداران، ارزش خود را حداکثر کنند. در حقیقت، تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می باشد.

شرکت های عادی) معمولی : ( این شرکت ها دارای تعداد معدودی سرمایه گذاری هستند که در آن ها r>k و در بیشتر پروژه ها r=k می باشد. معمولاً چنین شرکت هایی در یک محیط آرام فعالیت می کنند و سیاست تقسیم سود، تأثیری بر ارزش آنها بر مبنای مدل گوردون ندارد[6].

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟