سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرصت های سرمایه گذاری

اصولا یک فرصت سرمایه گذاری نشان دهنده مجموعه ای از سیاست ها و خط مشی های سرمایه گذاری می باشد و با گذشت زمان همواره مورد تجدید نظر شرکت قرار می گیرد. همچنین می تواند شامل عوامل محیطی که شرایط مساعدی را برای شرکت فراهم می کند، مانند بازار رو به رشد برای محصولات شرکت (داخلی و بین المللی)، یا عوامل محدود کننده رقابت، تغییرات در نرخ ارز در جهت منافع شرکت، وضعیت مالی که آینده اطمینان بخشی را برای صنعت یا شرکت نوید می دهد و یا شناسایی بازار جدید باشد[16].

سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مالی می باشد که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاری انجام دهند، هر فردی بایستی یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی بایستی در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله، نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و اندازه سود آوری آن باشد.اظهار فرآیند فرصت های سرمایه گذاری مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. دراین حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر گذار می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد. پس سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر می باشند و ارتباط میان ریسک و بازده سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار می دهند. فرصت های سرمایه گذاری در طی مراحل مختلف دارای چرخه عمر متفاوت می باشد.شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی برای بهره گیری از این فرصتها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور می باشد. فرصت های سرمایه گذاری مانند عوامل مؤثر بر رشد مناسب سود شرکت ها می باشد[4].

فرصت های سرمایه گذاری خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها را بایستی شناسایی نمود و یا اینکه آنها را به وجودآورد. انواع مختلف فرصت های سرمایه گذاری ممکن می باشد از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد بعضی از فرصت های سرمایه گذاری ممکن می باشد توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه گردد. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت های سرمایه گذاری معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست های مالی و ورود به بازارهای جدید محدود میشود، نظر به اینکه فرصت های سرمایه گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به مقصود تحصیل درآمد یاکاهش هزینه ها میشوند، لذا ممکن می باشد سیاست های مالی منظم و اصولی برای فرصت های سرمایه گذاری از از سوی شرکت به اجرا گذاشته گردد[25].

آینده نگری گروه های بهره گیری کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده می باشد. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو عملکرد مورد انتظار آن هاست که در میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات مطالعه فرصت های سرمایه گذاری می باشد. مطالعه دقیق فرصت های  سرمایه گذاری و اصول مدیریت پرتفوی می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه گذاری گردد. به علاوه انتظار می رود افراد با مطالعه اصول سرمایه گذاری تا آنجایی که ممکن می باشد از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند. فرصت های سرمایه گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می گردد افرادی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند بایستی به مطالعه و پژوهش در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری بپردازند. افرادی که در رشته سرمایه گذاری دارای تبحر و تخصص هستند می توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند و مدیرانی که در خصوص پرتفوی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصت های شغلی زیادی می باشند. مدیران پرتفولیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند آن ها بایستی به سؤالاتی از قبیل چه چیزی بایستی خرید و فروش کنند؟ در چه زمانی معاملات را انجام دهند؟ چه میزانی از بودجه شرکت را صرف فرصت های سرمایه گذاری در دسترس کنند ؟ پاسخگو با شند[14].

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟